Scan van je bedrijf

Je wilt je bedrijf, om wat voor reden dan ook, upgraden.
Ik kijk naar de aanwezige ondernemerskwaliteiten en licht je bedrijf door. Daarna stel ik een SWOT analyse op. Vervolgens stellen we samen een plan van aanpak op waarin onder andere heldere doelstellingen en haalbare resultaten zijn opgenomen.

Kennis maken

We maken kennis en een afspraak. Je maakt samen met mij je doelen kenbaar. We leggen ze vast. Na je akkoord ga ik met de coaching aan de slag. We bespreken waarop, wanneer en op welke locatie ik je ga begeleiden, waarbij het ook mogelijk is dat ik een tijdje meedraai in je bedrijf.